Producenci

Ostatnio przeglądane

KOSBUD Tynk mineralny MINERALIT baranek

Nowy produkt

Służy do wykonywania dekoracyjnych, cienkowarstwowych wypraw tynkarskich na podłożach mineralnych takich jak: beton, tynki cementowo-wapienne oraz w systemach ociepleń KOSBUD na styropianie lub wełnie. Stosować na powierzchniach, z ustabilizowaną wilgotnością oraz zakończonym procesem twardnienia. 

Więcej szczegółów

999999 Przedmioty

46,99 zł brutto

Tynk jest mieszaniną selekcjonowanych kruszyw mineralnych, cementu, domieszek i dodatków modyfikujących. Charakteryzuje się dobrą urabialnością oraz łatwością w nanoszeniu i zacieraniu. Po związaniu tworzy hydrofobową wyprawę o wysokiej paroprzepuszczalności. W efekcie uzyskuje się jednorodną, dekoracyjną powierzchnię o strukturze zwanej „baranek” lub „kornik”. Tynk jest doskonałą warstwą ochronną- o zwiększonej odporności na oddziaływania mechaniczne i czynniki atmosferyczne. Po związaniu jest wodo- i mrozoodporny. Produkt wchodzi w skład zestawu wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem KOSBUD ST i KOSBUD W.

Cechy produktu


• Wysoka paroprzepuszczalność
• Wodo- i mrozoodporny
• Łatwy w nakładaniu i obróbce

Sposób użycia


Wytyczne wykonawcze

Przygotowanie podłoża

1. W systemie KOSBUD:

Wyprawę tynkarską należy wykonywać nie wcześniej niż po 3 dniach i nie później niż po 3 miesiącach od wykonania mineralnej warstwy szpachlowej zbrojonej siatką szklaną. Warstwę szpachlową pokryć podkładem tynkarskim GRUNLIT przy pomocy wałka malarskiego lub pędzla przy zużyciu 0,3 kg/m2 i odczekać przynajmniej 24 godziny przed nanoszeniem tynku.

2. Tynk mineralny lub beton:

Podłożę musi być suche i oczyszczone z kurzu, oleju, bitumu, powłok malarskich oraz warstw słabo przyczepnych. Nierówności w podłożu wyrównać masami zgodnymi z podłożem. Podłoże pokryć podkładem tynkarskim GRUNLIT.

Przygotowanie zaprawy

Do czystego naczynia wlać wodę w ilości 5,0 – 6,0 litrów (20-24%) i podczas mieszania wsypać worek 25 kg suchej mieszanki. Używać tej samej ilości wody do zarabiania każdego worka. Mieszać przy użyciu mieszadła wolnoobrotowego (max 500 obr/min) aż do uzyskania jednorodnej masy i pozostawić na ok. 5 minut. Przemieszać ponownie, ewentualnie korygując konsystencję niewielką ilością wody. Zabrania się dodawania jakichkolwiek innych substancji poza wodą. Stężałej zaprawy nie wolno ponownie zarabiać wodą ani świeżą zaprawą.

Uwaga. W worku znajduje się kompletny zestaw suchych składników, z tego powodu ( w związku z możliwością ich segregowania się podczas transportu i przeładunku) należy zawsze wykorzystywać pełną zawartość worka przy zarabianiu zaprawy.

Nanoszenie tynku

Nanosić równomierną warstwę o grubości ziarna. W przypadku przerw w nanoszeniu dłuższych niż 15 minut, masę w naczyniu należy przemieszać ręcznie.

Do zacierania tynku używać pacek z tworzywa sztucznego

Po wyrównaniu warstwy tynku odczekać kilka do kilkunastu minut (w zależności od temperatury otoczenia), aż masa lekko przeschnie, a następnie plastikową packą ruchami kolistymi lub prostoliniowymi zacierać powierzchnię uzyskując jednorodną wymaganą fakturę. W każdym przypadku prace tak zaplanować, aby wydzieloną architektonicznie powierzchnię pokrywać tynkiem pochodzącym z jednej partii materiału w jednym procesie roboczym (bez przerw) wg zasady „mokre na mokre”. Przerwy można stosować jedynie w narożnikach wewnętrznych i zewnętrznych oraz w liniach celowego podziału powierzchni lub zmiany koloru wyprawy. Podczas wykonywania robót oraz twardnienia tynku unikać silnego nasłonecznienia, wiatru i deszczu. Tynk po wyschnięciu zalecamy ochronnie malować farbami z linii CHMURKA.

Wskazówki wykonawcze


Do nakładania powłoki tynkarskiej przystępujemy po odpowiednim przygotowaniu podłoża i całkowitym jego wyschnię- ciu. Temperatura podłoża i otoczenia podczas nakładania i wysychania tynku powinna się mieścić w zakresie od + 5°C do + 25°C. Wilgotność względna powietrza nie powinna przekraczać 80%. Tynku nie należy nakładać przy bezpośrednim nasłonecznieniu i opadach deszczu , bez stosowania zabezpieczeń ochronnych (siatki, plandeki). Warunki te należy utrzymać przynajmniej przez 48 godzin od nałożenia. W tym okresie niedopuszczalny jest spadek temperatury poniżej + 5°C. Większa wilgotność powietrza w okresie jesienno-zimowym wydłuża czas schnięcia tynku. Niedostosowanie się do powyższych zaleceń lub złe przygotowanie podłoża może doprowadzić do przebarwień tynku, w skrajnych przypadkach do obniżenia trwałości wyprawy i jej odspojeń. Wyrób zawiera wypełniacze mineralne, z tego powodu zaleca się stosowanie na danej płaszczyźnie materiału z tej samej partii produkcyjnej. Wszelka ingerencja w skład produktu i mieszanie go z wyrobami innych producentów nie jest dopuszczalne. W przypadkach nie dostosowania się do powyższych wytycznych producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności.

Produkt zawiera cement i po zmieszaniu z wodą daje odczyn alkaliczny. Podczas prac chronić oczy i skórę. W przypadku zanieczyszczenia oczu niezwłocznie przepłukać czystą wodą i skonsultować się z lekarzem. Związany materiał traktować jako gruz budowlany. Opróżnione opakowania dostarczyć na odpowiednie wysypisko lub do zakładu utylizacji.

Właściwości


• Ziarno: 2,0mm
• Zużycie na 1 m2: ok. 3,0 kg

Produkt zgodny z AT-15-7509/2013
Certyfikat ZKP Nr 76/10-ZKP-072-03
Produkt zgodny z AT-15-7508/2013
Certyfikat ZKP Nr 75/10-ZKP-072-02

Materiały do pobrania


 Instrukcja zastosowania systemu ociepleń
 Aprobata Techniczna ITB AT-15-7509 (MINERALIT – tynk mineralny)
 Karta Techniczna Produktu (MINERALIT – tynk mineralny)
 Krajowa Deklaracja Zgodności AT-7509 (MINERALIT – tynk mineralny)

Za każde 1000 kg 100 zł netto / 123 brutto - pakowane na paletę
Path: > > > KOSBUD Tynk mineralny MINERALIT baranek

Produkty z tej samej kategorii: